ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน


โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

ตั้งอยู่ เลขที่ 74 หมู่ 7 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
เบอร์โทรศัพท์ 032-720-065 , 08-1736-2845
อีเมล์ bbs@banbueng.ac.th
เว็บไซต์ www.banbueng.ac.th

ติดต่อสอบถาม